Thông thường  https://coolbaby.vn sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 01-05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

– Nhân viên https://coolbaby.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.

– Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

– Số lượng đơn hàng của https://coolbaby.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

– Đối tác cung cấp hàng cho https://coolbaby.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm

Về phí vận chuyển, https://coolbaby.vn miễn phí cho đơn hàng trên 800,000 đồng trở lên trong nội tỉnh Bình Phước. Đối với đơn hàng ít hơn hoặc ngoại tỉnh thì https://coolbaby.vn sẽ nhờ dịch vụ giao nhận của các công ty vận chuyển và phí sẽ được tính theo phí của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đó